Cara Menjual Matawang EUR/USD 1.30478 (Bahagian 3)

Cara pantas menjual matawang EUR/USD pada harga 1.30478 (Bahagian 3).

 
http://goo.gl/0iOrkm